Strategický plán rozvoje Lipenců (SPRL) byl zpracován
v rámci projektu „Koordinátoři participativního plánování:
pilotní program“ realizovaném ve spolupráci s IPR, MHMP a TSK.

Objednatelem SPRL je Městská část Praha-Lipence (IČ: 00241431, www.lipence.cz).
Zhotovitelem SPRL je ATELIER L (IČ: 25056476, www.atelierl.cz).
Zodpovědné osoby: Ing. arch. Jana Langerová (Koncepční rozvaha o území); Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, PhD. (SPRL); Ing. Jan Havránek, MBA, MPA (AQE advisors, PinCity).

Lipence 2040

Svébytné, dostupné a prostupné Lipence – dobrá adresa se zdravým životním prostředím, soudružnou komunitou a transparentní správou

Vážení a milí sousedé,

Lipence jsou krásným a příjemným místem na rozhraní Prahy a Středočeského kraje s přírodním bohatstvím, které nabízí bezprostřední i vzdálenější okolí. Současně je to předměstí pulsující evropské metropole, které čelí mnoha výzvám, ale i hrozbám 21. století. Snažíme se využít příležitostí, jež nám přináší prosperita hlavního města, ale nezapomínáme na historické souvislosti a kořeny, z nichž naše obec, nyní městská část hl. m. Prahy, vyrostla.

Chceme, aby byly Lipence svébytným a nezaměnitelným místem pro všechny generace a rozvíjely se udržitelně a harmonicky. Možností, jak tyto cíle naplnit, je mnoho, nezřídka se však liší představy o cestách, kterými je možné jich dosáhnout. Také nelze realizovat vše, ať už kvůli limitovaným zdrojům, či nutnosti rozvojové záměry sladit. Proto je nezbytné stanovit rozvojové priority a mít plán, podle kterého budeme Lipence co nejúčelněji a za účasti občanů v dalších letech rozvíjet.

Takový plán nyní máme. Strategický plán rozvoje MČ Praha-Lipence, stejně jako dokumenty, které s ním souvisejí a také na něj navazují, ve čtyřech strategických směrech ukazuje, jaká by měla být tvář Lipenců v době, kdy budou současní žáci naší základní školy dospělými. Plán nám zprostředkovává komplexní a mnohovrstevnatý pohled na území MČ i její obyvatele a možnosti dalšího rozvoje. Připravili jsme ho dohromady s vámi občany, odborníky, kteří nám zprostředkovali expertní a nezávislý pohled, a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který plán podpořil a pečlivě jeho přípravu sledoval.

Náš plán pomůže nejen efektivněji spravovat svěřenou městskou část, ale také získávat finanční prostředky na vybrané projekty nebo prosazovat veřejný zájem při jednání o využití jejího území. Věřím, že plány, které jsme spolu s vámi připravili, změní Lipence k lepšímu.

22

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

9

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Strategie nadpis Je dobré mít plán Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací uvnitř městské části.

Strategie text Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života v městské části. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách městské části, její velikosti a následného přínosu. 

0

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Váš hlas je pro nás inspirací, jak měnit Lipence.

V městské části realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme Vaše návrhy. Oceníme, pokud nám pomůžete zlepšovat kvalitu života v městské části zapojením se do plánování rozvoje. 

Menu